Potrzebujesz dla siebie specjalnej kategorii? - niema problemu, dopiszemy
Chcesz zmodyfikować swój wpis lub usunąć? niema problemu, ale...
z uwagi na to, że nie było potrzeby zakadać konta, będziemy potrzebowali potwierdzenia, przez mail lub telefon podany we wpisie - dla ułatwienia zgłoś problem tą drogą.

kontakt@pfiu.pl

Need a special category for you? - no problem, we'll add
Do you want to modify your post or delete? No problem but ...
Due to the fact that you did not need to sign up for an account, we will need confirmation by
email or phone listed in the post - for easy reporting of this problem.

© 2011-2023 PFiU